BMS Balance

Praktijk voor Complementaire Psychotherapie, Mindfulness & Reiki

Disclaimer

Algemeen
De gegevens op de website van BMS Balance zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven. BMS Balance spant zich in om de informatie op de website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kan aan de website geen rechten worden ontleend en is BMS Balance niet aansprakelijk voor gevolgen van verandering of beëindiging.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de website is voor eigen rekening en risico. BMS Balance sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.                                                 
                                                                                                                                                            
Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die door andere partijen dan BMS Balance worden geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruiksgemak verstrekt. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico. BMS Balance heeft geen zeggenschap over deze websites, en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.

E-mailgebruik
Elke e-mail die binnenkomt bij BMS Balance wordt vertrouwelijk behandeld, onverminderd het bepaalde in de Wet Openbaarheid van Bestuur. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. BMS Balance kan in geen enkel geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld.Iedere uitgaande e-mail wordt voorzien van de volgende disclaimer:

"Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend, het e-mailbericht aan ons te retourneren en alle informatie uit uw computer te verwijderen. BMS Balance kan niet garanderen dat het e-mailbericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht. BMS Balance kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld".
UA-39388158-1