BMS Balance

Praktijk voor Complementaire Psychotherapie, Mindfulness & Reiki

Polyenergetische therapie is een effectieve kortdurende alternatieve vorm van psychotherapie, waarbij jij centraal staat en niet de soort techniek. In tegenstelling tot vele andere therapieën wordt er niet “ingevuld” wat jij mankeert.


Polyenergetische therapie is een uitgebreide vorm van psychotherapie en coaching, gestoeld op de meest werkzame aspecten uit zowel de klassieke psychotherapie als de moderne vormen van coaching en therapie zoals hypno- en regressietherapie, energiewerk, NLP en verbale en non-verbale communicatie. Deze methoden worden naast en met elkaar toegepast en gebaseerd op jouw probleem en wat voor persoon je bent. De combinatie van diverse methoden helpt jou om problemen tot aan de kern op te lossen, waardoor blokkades die leiden tot klachten, opgeruimd kunnen worden. Bovendien leert de therapie jou op een open wijze naar jezelf te kijken, zodat jij inzicht krijgt in de relatie tussen de huidige klacht en de onderliggende reden van het probleem, jouw reactie of gedrag. Met dit inzicht beschikt jij over de keuze en mogelijkheid om te veranderen.

Kern van het probleem

Uitgangspunt is dat jij de expert bent die alle kennis over zichzelf in huis heeft. Door de manier van vraagstellingen en communicatievormen komen we snel tot de kern van het probleem en word jij jezelf bewust van jouw eigen verborgen kennis. We ontdekken snel de redenen en motivaties die het probleem in stand houden. Die zijn vaak onbewust en het kan erg verrassend zijn om deze te achterhalen. Dit is het uitgangspunt om verder te werken. Wanneer je eenmaal weet wat je motivaties en belemmeringen zijn, word jij aangezet tot het herstellen en activeren van jouw zelfgenezend vermogen. Dan kan er een nieuwe keuze worden gemaakt voor self-healing, verandering en groei. Dit gebeurt zowel op lichamelijk, geestelijk (denkpatronen) als emotioneel gebied.

Resultaatgericht

Deze vorm van therapie is resultaatgericht, en onder resultaat verstaan we de oplossing van het probleem of de verandering van het problematische gedrag. We zijn dan ook pas klaar als jij het gevoel hebt dat je probleem is opgelost. Alleen praten is dan ook niet voldoende om dit voor elkaar te krijgen. Afhankelijk van hetgeen waar jij mee zit, gaan we aan de slag met een of meerdere technieken en methoden.


Het brede scala aan technieken en ondersteunende werkvormen maakt dat de therapie volledig afgestemd kan worden op jou en jouw behoeften. Door gerichte vragen en oefeningen ontstaat er contact met jouw innerlijk weten.


Lees hier meer over de methoden die bij Polyenergetische therapie of coaching gebruikt worden. Wanneer jij uit geloofsovertuiging, of om andere reden, niet wilt werken met hypnotherapie, regressietherapie of reïncarnatietherapie wordt dit uiteraard gerespecteerd. Er kan worden volstaan met gesprekstherapie en NLP.

Waarbij kan deze therapie helpen?

Eigenlijk teveel om op te noemen. 


Mensen komen in therapie voor vele redenen. Bij zowel psychische, emotionele, sociale als lichamelijke klachten waar geen medisch oorzaak voor gevonden is. Maar ook vragen en/of problemen van spirituele aard kunnen door een Polyenergetische therapeut behandeld worden.Samenvattend zou je kunnen zeggen dat alles waardoor jij gehinderd wordt en waardoor jij niet vrij en blij kunt kiezen en genieten van jouw leven, op te lossen is met Polyenergetische therapie, als jij dat wilt.

Om jou te helpen kan je hier een aantal voorbeelden zien. De lijst is echter lang niet compleet. Als jij dus klachten ervaart die niet in de lijst voorkomen, bel dan gerust voor informatie.

Tijdsduur

Polyenergetische therapie is een effectieve kortdurende therapie. Hiermee wordt bedoeld dat er gemiddeld vijf tot negen sessies nodig zijn om doelgericht aan jouw hulpvraag te werken. Tussen iedere sessie zit ongeveer 2 weken, soms iets langer of korter. Jij hebt namelijk tijd nodig om de ervaringen te verwerken en te wennen aan de veranderingen in inzicht, overtuigingen en gedrag. Tijdens de vierde sessie wordt ook geëvalueerd. Het ligt aan de ernst van het probleem of er meerdere sessies nodig zijn.


Polyenergetische therapie werkt altijd aanvullend (complementair) en nooit in plaats van reguliere gezondheidszorg. Daarom is het van belang, indien nodig en/of gewenst, om samen te werken met de (huis) arts en andere (alternatieve) behandelaars of hulpverleners

UA-39388158-1